Værdigrundlag og visioner 2018 

 

Sankt Nicolai Kirke Kolding – en folkekirke i byen 

Sankt Nicolai Kirke er en gammel kirke fra 1200-tallet, der forholder sig aktivt til den virkelighed, som Den danske folkekirke står i – også i Kolding. Vi opfatter os som en moderne kirke på historisk grund, der med sin centrale placering i Kolding indgår som en naturlig del af byrummet. Vi ønsker at bruge byen, og, at byen bruger os. 

 

Det kristne budskab 

Vores mission som folkekirke er at udbrede evangeliet om Jesus KristusI en verden i forandring er det kristne budskab vigtigt, og kirken er et væsentligt holdepunkt. Hehører vi om Guds ubetingede kærlighed til os, her lærer vi den omsorg og respekt at kende, som vi skal møde hinanden med, og her møder vi det håb, som er mørkets stærkeste modstander.  

Sankt Nicolai Sogn lægger vægt på, at højmessen om søndagen er genkendelig og traditionel med de fornyelser, som er nødvendige, for at den forbliver aktuel og nærværendeSamtidig tilbyder vi andre gudstjenester for at sikre, at mennesker møder evangeliet på forskellige måder. Vi ønsker, at mennesker føler sig talt til og med, hvad enten de deltager i gudstjenester, konfirmationer, bryllupper eller begravelser. 

 

Kirkens fællesskaber 

Vi arbejder på at opbygge fællesskaber omkring kirken, hvor folk, uanset køn, seksualitet, civilstand og alder, kan mødes og tale om liv, død, kærlighed, sorg og tro, og hvad der i øvrigt vedrører tilværelsen. Vi tilstræber at være en folkekirke for alle. 

 

Kirken og byen 

Vi vil styrke og udbygge samarbejdet med byens øvrige institutioner – skoler, gymnasier, videregående uddannelser, bibliotek, teatre med mere – idet vi mener, at den kristne forståelse af, hvad et menneske er, er relevant for alle. 

Vi vil arbejde på, at kirke og by kan være til gensidig glæde og gavn.