Kirken og undervisning 

Sankt Nicolai Kirke er ramme om flere former for undervisning:  

 • Vi underviser konfirmander og minikonfirmander og ønsker herved at give børnene og de unge forståelse for det kristne budskab og forankring i de kristne værdier. 
 • Vi har dåbssamtaler og samtaler med brudepar. Det er vores målat endnu flere af sognets unge bliver gift i kirken, og at deres børn bliver døbt her. 
 • Vi samarbejder med SKIK, som er Folkekirkens skoletjeneste i Kolding. 
 • Vi samarbejder med skoler og gymnasier mv. og håber her igennem at nå ud til flere unge og få flere unge i kirke. 

Kirkens fællesskab 

I en travl verden og en tid, hvor gamle fællesskaber er udfordrede, er det vigtigt, at kirken tilbyder nye former for samvær. I Sankt Nicolai Kirke har vi ud over vore gudstjenester og andre kirkelige handlinger forskellige initiativer: 

 • Kirkecafé, hvor menigheden kan mødes hver onsdag formiddag fra kl. 10.00-11.30 til en kop kaffe og et rundstykke. Her er altid et foredrag. 
 • Babysalmesang for småbørn og deres forældre. 
 • Mandeklub, hvor der en gang om måneden spises frokost og tales mandesnak. 
 • ”Flittige hænder”, hvor der strikkes og hækles bl.a. dåbsservietter til kirken. 
 • Filmklub med kvalitetsfilm. 
 • Venskabsmenighed i både Bagdad og Berlin. 
 • Filosofisk Café for yngre, der over et glas vin diskuterer litteratur og livets store spørgsmål. 
 • Vi arbejder for udvikling af diakonien i Provstiets Menighedspleje. 
 • Vi tilbyder fællesskaber for ensomme og socialt dårligt stillede samt besøg til ensomme i eget hjem. 
 • Vi indsamler via vores lokale menighedspleje penge til økonomisk dårligt stillede i byen, og vi deltager i Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. 
 • Vi er åbne over for nye initiativer. 
 • Vi har åbne læsecaféer i Café Paraplyen og i Café Kluns for socialt udsatte og skrøbelige mennesker.
 •  

Musik, kor og koncerter 

Vi lægger vægt på et højt musikalsk niveau i både gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter. 

Kirkemusikken udfoldes på mange måder: 

 • I gudstjenester og kirkelige handlinger, som et selvstændigt led i gudstjenesteoplevelsen og som del af helheden. 
 • I arbejdet med kirkens kor, som både tjener til at støtte menighedssangen og selvstændig koncertvirksomhed. Samtidig lægger vi vægt på, at korarbejdet knytter de unge mennesker til kirken og giver rammer for et godt socialt fællesskab. 
 • I koncerter med egne kræfter og ved at lade rummets særlige akustik fyldes af udefrakommende kunstnere. 
 • Vi lægger vægt på, at musikken passer til kirkerummet og understøtter kirkens overordnede formål. 

Samarbejde med alle kirker i Kolding provsti 

 • Kolding Natkirke. En gang om måneden er der natkirke i Sankt Nicolai Kirke, arrangeret i samarbejde med samtlige sogne i provstiet. Den henvender sig til alle, der ønsker en mere eksperimenterende, meditativ og anderledes gudstjeneste. 
 • Vi er en del af Provstiets Kirkehøjskole. De mange foredrag her er et tilbud til sognets menighed om at reflektere over livets store spørgsmål. 
 • Vi arbejder for udvikling af diakonien i Provstiets Menighedspleje, hvor der tilbydes fællesskaber for ensomme og socialt dårligt stillede samt besøg hos ensomme i eget hjem.