Orgelrenovering, sommer 2019

Henover sommeren 2019 var en vigtig del kirkens centralnervesystem ude af drift, idet det 40 år gamle Marcussen & Søn-orgel blev renoveret og renset. 
Der blev opstillet et stort stillads bagerst i kirken, og kirkegængerne og kirkens gæster kunne i den periode få et glimt af de store piber, når orgelhuset med de 4000 piber blev tømt.
Efter de tekniske udbedringer foregik et større intonationsarbejde, som vil varede ca. 4 uger. I denne periode var kirken lukket for besøgende.
Arbejdet afsluttedes i slutningen af august, og i oktober kunne en glad organist give en præsentationskoncert i kirken. 

Det er et stort og prægtigt orgel bygget af Marcussen og Søn på 57 stemmer.

Det er disponeret som et universalorgel, så man kan spille al slags orgelmusik på det. De fire manualer er indrettet, så rygpositiv og hovedværk udgør den barokke disposition, mens svelleværket alene er romantisk. Overværket har begge disopositioner.

Om orgelets udseende skriver arkitekt Graae i 1970:
"I Kolding ville jeg gerne arbejde med en sådan opbygning, hvor det ene prisme skyder frem ved siden af det andet i varierende størrelser. Disse fremspring af små og store tårne vil borttage det kasseagtige indtryk, man kunne få af orgelhusene, som nødvendigvis må blive meget dybe..."

 

Orgelet blev taget i brug i maj 1977 og fremstår i egetræ med guldstafferinger. Den gamle orgelpulpiturforside fra 1897 blev flyttet, og i stedet er opsat en enkel forside i stil med orgelet.