Orgelrenovering, sommer 2019

Henover sommeren 2019 vil en vigtig del kirkens centralnervesystem være ude af drift, idet det 40 år gamle Marcussen & Søn-orgel skal renoveres og renses. Under det tekniske arbejde, som forventes at tage 2 uger, har orgelbyggerne ikke brug for arbejdsro - til gengæld leverer de selv en del støj. 
Der vil blive opstillet stillads bagerst i kirken, og kommer man forbi i denne periode (uge 23-24), vil man måske kunne få et glimt af de store piber, når orgelhuset med de 4000 piber skal tømmes.
Efter de tekniske udbedringer vil der foregå et større intonationsarbejde, som vil vare ca. 4 uger. I denne periode skal der være mest mulig ro i kirken i hverdagene.
Arbejdet forventes afsluttet i slutningen af august og kan løbende følges på kirkens facebookside.

Det er et stort og prægtigt orgel bygget af Marcussen og Søn på 57 stemmer.

Det er disponeret som et universalorgel, så man kan spille al slags orgelmusik på det. De fire manualer er indrettet, så rygpositiv og hovedværk udgør den barokke disposition, mens svelleværket alene er romantisk. Overværket har begge disopositioner.

Om orgelets udseende skriver arkitekt Graae i 1970:
"I Kolding ville jeg gerne arbejde med en sådan opbygning, hvor det ene prisme skyder frem ved siden af det andet i varierende størrelser. Disse fremspring af små og store tårne vil borttage det kasseagtige indtryk, man kunne få af orgelhusene, som nødvendigvis må blive meget dybe..."

 

Orgelet blev taget i brug i maj 1977 og fremstår i egetræ med guldstafferinger. Den gamle orgelpulpiturforside fra 1897 blev flyttet, og i stedet er opsat en enkel forside i stil med orgelet.