Klokkeringningen og klokkespillet er to adskilte funktioner.

Tårnklokkerne 

Klokkeringningen foregår ved ringning med kirkens tre bevægelige ringeklokker med bevægelig knebel (tårnklokkerne). Tårnklokkerne bruges til klokkeringning i forbindelse med højmesser, alle andre slags gudstjenester, begravelser og bryllupper, kimning på fest- og højtidsdage og daglig op- og nedringning af solen.

Solen ringes op kl. 7 og ringes ned kl. 18.

Ved højmesser ringes der med alle kirkens tre bevægelige klokker. Der ringes én time før højmessen, igen en halv time før højmessen og så de sidste 3 minutter inden højmessen. Efter de tre minutters ringning følger tre gange tre bedeslag og herefter begynder højmessen.

Ved eftermiddagsgudstjenester, bryllupper og begravelser og bisættelser ringes der kun med to af klokkerne.
De sættes igang tre minutter før handlingen begynder og afsluttes med tre gange tre bedeslag.
Ved begravelser og bisættelser ringes der igen, når kistens bæres ud af kirken og ind til rustvognen har forladt kirkepladsen.

 

Klokkespillet 

Klokkespillets klokker kan ikke ringe, da de ikke kan bevæge sig. Indvendig på klokkerne sidder der en knebel til brug for manuelt spil (koncerter), og udenpå sidder der en hammer til brug for elektrisk spil (de 7 daglige melodier).

Se evt. kirkeministeriets Vejledning fra 1993 om klokkeringning, http://www.km.dk/fileadmin/share/publikationer/klokkeringning/klokkering....
Vejledningen er dog udgået i forbindelse med daværende regerings regelsanering i 2006.

 

Klokkespillet historie

I 1973 blev klokkespillet installeret med 48 nye klokker. Når man valgte at investere i et sådant spil, var det jo meningen, at klokkerne skulle bruges til at fornøje indbyggerne i byen med at spille melodier hen over dagen, melodier som følger kirkeåret og årstiderne. Organisten har ifølge regulativ selvstændig kompetence til at vælge hvilke melodier, der spilles hvornår, og laver selv arrangementerne. Ifølge gamle traditioner er det sådan, at hver melodi først spilles enstemmigt og dernæst flerstemmigt eller i et arrangement – vel at mærke i et arrangement, hvor ingen er i tvivl om, hvilken melodi vi har at gøre med. I dag spiller klokkespillet kl. 8, 10, 13, 15, 17, 19 og 21.

Derudover spiller klokkespillet hvert kvarter en særlig kvaterslagsmelodi. Den spilles på den måde, at klokken kvarter over, spilles første linje af en melodi - efterfulgt af ét kvarterslag. Klokken halv, spilles 2 linjer af melodien – efterfulgt af to kvarterslag. Klokken kvarter i, spilles 3 linjer af melodien – efterfulgt af tre kvarterslag. Klokken hel, spilles alle 4 linjer af melodien efterfulgt af fire kvarterslag og dernæst af timeslag. Kvartermelodien spilles hvert kvarter alle dage fra kl. 8 til 21. Kvartermelodien er en komposition uden genkendelses tema lavet af tidligere organist ved Sankt Nicolai Kirke Jane Ø. Lauridsen.

 

Koncertinstrument

Klokkespillet bruges desuden som koncertinstrument. Organisten skal ifølge Regulativ for organiststillingen ved Sankt Nicolai Kirke afholde 6-7 årlige klokkespilskoncerter. Organisten har et øvespil, men i forbindelse med klokkespilskoncerter vil det altid være nødvendigt at prøve tingene af i selve tårnet.