Elizabeth Padillo Olesen er ansat som tværkulturel medarbejder i Kolding Provsti.

Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti har kontor i Simon Peters Kirke og her arbejder Elizabeth Padillo Olesen tæt sammen med Kolding Provstis tværkulturelle udvalg samt præst i Folkekirken Michael Markussen, der er ansat ved Simon Peters Kirke.

Arbejdet har udgangspunkt i den kristne livsopfattelse og ønsker at skabe kontakt til flygtninge, indvandrere og nydanskere ved forskellige aktiviteter. Der lægges vægt på at fremme venskaber, forståelse, fælles anerkendelse, respekt og tolerance.

Du kan læse meget mere om hvad det tværkulturelle arbejde består af samt om den Internationale menighed her i Kolding på Simon Peters Kirkes hjemmeside.

Klik her for at komme direkte dertil.