Vielse

Vielser i Sankt Nicolai Kirke foregår som hovedregel lørdage kl. 13.00, kl. 14.30 eller kl. 16.00. Dato og tidspunkt aftales i god tid med kordegnen. For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af parret være medlem.

Før brylluppet kontaktes folkeregisteret/ægteskabskontoret i bopælskommunen:
Her udstedes en såkaldt prøvelsesattest, der overfor præsten dokumenterer lovligheden af det påtænkte ægteskab. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel, når brylluppet holdes.

Som grundlag for prøvelsesattesten skal I udfylde blanketten "ægteskabserklæring", der kan hentes på www.borger.dk

Så snart I har modtaget prøvelsesattesten fra kommunen, afleveres den på kordegnekontoret sammen med navn og adresse på to vidner, der skal være til stede ved vielsen.

Ansøgning om navneændring på bryllupsdagen sker via www.borger.dk.

Når I får besked om, hvilken præst der skal foretage vielsen, kontakter I præsten for at aftale et møde, hvor I bl.a. aftaler salmerne og gennemgår ritualet. Vi synger efter Den Danske Salmebog eller tillæg hertil. Vielsesritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog eller her på folkekirkens hjemmeside. Her finder du også vielsesritualet for par af samme køn.

Ris og andet må ikke kastes inde i kirken. Udenfor begrænses dette mest muligt. Det er ikke muligt at pynte bænkene i Sankt Nicolai Kirke.

 

Link til Kirkeministeriets borgerportal

Link til Familiestyrelsens hjemmeside

 

Kirkelig velsignelse

Folkekirken har et ritual for borgerligt viede, der ønsker kirkelig velsignelse. Til den handling knytter der sig ingen jura, men ved aftale om en kirkelig velsignelse skal dog medbringes vielsesattest.

Kirkelige velsignelser i Sankt Nicolai Kirke foregår som hovedregel lørdage kl. 13.00, kl. 14.30 eller kl. 16.00. Dato og tidspunkt aftales i god tid med kordegnen.

Når I får besked om, hvilken præst der skal foretage velsignelsen, kontakter I præsten for at aftale et møde, hvor I bl.a. aftaler salmerne og gennemgår ritualet. Vi synger efter Den Danske Salmebog eller tillæg hertil. Ritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog eller her på folkekirkens hjemmeside.

Ris og andet må ikke kastes inde i kirken. Udenfor begrænses dette mest muligt. Det er ikke muligt at pynte bænkene i Sankt Nicolai Kirke.