Dåb

I medens kirken har været lukket, har der været mange, der har valgt at vente med at holde dåb.
 
Nu hvor kirken igen er åben - må vi ikke sidde så tæt som vi plejer - og kan kun have plads til en enkelt dåb hver søndag. (Foreløbigt frem til den 1. oktober.)
Dette råder vi bod på, ved at afholde dåbsgudstjenester hver lørdag i perioden.
 
Dåb foretages her i sognet normalt i søndagens gudstjeneste kl. 10.30. Aftale om dato træffes i god tid med kordegnen. Vi plejer hos os at døbe op til 3 børn ved samme gudstjeneste. Dåben er placeret i begyndelsen af gudstjenesten, som varer ca. 5 kvarter. Ca. hver anden måned tilbydes dåb om lørdagen kl. 10.00. Her døbes op til 5 børn ved samme gudstjeneste. Du kan finde de næste dåbsgudstjenester i kalenderen for gudstjenester.
 
Når forældrene har bestemt sig for barnets navn, har valgt hvem der skal bære barnet samt gjort aftale med fadderne, skal oplysningerne herom gives til kordegnen.
 
Der skal være 2 til 5 faddere, de skal være døbt og være i konfirmationsalderen eller ældre. Deres navne og adresser. noteres i kirkebogen. Herefter ringer forældrene til den præst, der skal medvirke ved gudstjenesten den pågældende søndag, så der med ham eller hende kan aftales et møde inden dåben. Dåbsritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog.
Du kan læse mere om dåb her på folkekirkens hjemmeside.
 

Navngivning

Du finder oplysning om navngivning på Kirkeministeriets borgerportal og på www.borger.dk.
 
Du kan desuden finde oplysning om navne på www.ankestyrelsen.dk, hvor du blandt andet kan finde lister over godkendte drenge- og pigenavne. 

Fremstilling

Er barnet blevet døbt hjemme eller på sygehuset, kan det senere ”fremstilles” ved en almindelig gudstjeneste i kirken.
 
Fremstillingen foregår som en dåb, bortset fra at man ikke døber barnet igen. Man fremviser det i menigheden som værende døbt. Ritualet kan findes bag i Den Danske Salmebog.
Du kan læse mere om nøddåb og efterfølgende fremstilling her på folkekirkens hjemmeside.