Der er få synlige minder tilbage fra middelalderkirken.


Men fx vidner nichen til højre for døbefonten om, at der engang
i kirken var flere sidealtre.

I koret ses en enkelt middelalderlig gravsten, som er genbrugt i 1705. Se mere i "Skt. Nikolaj kirke Kolding" s. 182-83.


Korbuekrucifiks

På østsiden af den nordlige korsarm hænger kirkens tidligere korbuekrucifiks.

Det har i middelalderen og fremefter hængt oven over lægmandsaltret, der var placeret foran opgangen til koret. Som navnet antyder var det "folkets" alter. Højaltret var forbeholdt gejstligheden.

Formodentlig har der t.v. for krucifikset været en Mariafigur (i kvindesiden) og t.h. en Johannes eller en Skt. Mikael (i mandssiden).

 


Korstole fra 1520

Sognepræst Niels Petersen gav i 1520 kirken en kostbar gave: 12 korstole, som stadig kan ses. Mod syd står der fire, mod nord otte, der er delt i to afdelinger. De fire er skjult bag et middelalderligt panel.


Niels Petersens korstole, som de tager sig ud i dag.

 

 

 

 

 


....og som Pia Wegmann, Museet på Koldinghus, i 1986 forestillede sig, de har set ud, da de var nye i 1520.

Læs mere
i museumsinspektør Vivi Jensens afsnit af "Skt. Nikolaj kirke Kolding" s. 37 ff.

 

 

 

 


Panelet fra 1520


er stykket sammen af de fire oprindelige endestykker.
Det viser følgende fire helgener:


Skt. Jørgen

er fremstillet som en ung adelsmand i renæssance dragt. Han støder sit skjold i uhyrets gab og har armen hævet til stød. Udyret er overvundet.

Våbenskjold over buen:

t.v. Rosenkrans' våben
t.h. Thotts våben

 

 


Skt. Olav

er Norges martyrkonge. Her er han fremstillet som en ældre mand, kronet og iført rustning.
Han har sin stridsøkse i den ene hånd, og et lukket bæger i den anden. Under ham ses et uhyre med ansigt som ham selv.

Våbenskjold over buen:

t.v. Kong Hans' våben
t.h. Dronning Kristinas våben

 


Skt. Nikolaj

er iført bispeskrud. Han har bispestav i sin højre hånd. Med venstre viser han Bibelen.
Hans kåbe holdes sammen af et stort spænde.

Våbenskjold over buen:

t.v. Bisp Ivar Munks våben
t.h. Ribe Domkapitels våben

 

 


Anna Selvtredje


er fremstillet som en kone, der har sin unge datter ved sin side og sit barnebarn, Jesus, på armen.

Maria, der endnu er ugift, har jomfruens udslagne hår, mens Anna bærer hovedlin, som det sømmede sig en gift kone.

Våbenskjold over buen:

t.v. Niels Petersens våben?
t.h. Koldings byvåben

 

Museumsinspektør Vivi Jensen har skrevet fyldigt om Sankt Nikolaj kirke i middelalderen i "Skt. Nikolaj kirke Kolding" s. 9-53.