Ud over eventuelle levende besøgende er Sankt Nicolai Kirke fyldt af 'højmandhaftige' militærpersoner, 'vellærde' præster fra flere århundreder, 'velagte' borgere, 'ærlige, dydige, gudfrygtige' fruentimmer - og mange flere....

Bogen "Skt. Nikolaj kirke Kolding" s. 175 ff. fortæller om dem alle sammen - og kortet bagest i bogen har en nøjagtig fortegnelse over alle gravsten, epitafier og åbne begravelser i kirken


Beenfelds begravelse


Til højre - når man træder ind i kirkerummet - ses en åben begravelse med Claus Löwencrones kiste. Han døde 26. februar 1676 i Chr. den Femtes tjeneste.
Hans far, mor, bror og et lille barn ligger i deres kister under gulvet.
Faderen var Paul Beenfeld, der var oberst under Fr. den Tredje, men blev frataget ære og gods og dømt til at miste livet ved sværdet. Læs meget mere om ham og hans familie i "Skt. Nikolaj kirke Kolding" s. 206-09.

 

 


Anchersen-familien


På den søndre korsarms endevæg hænger tre epitafier over mandlige medlemmer af familien Anchersen.
T.v. Ancher  (1644-1701), der var rektor i Kolding og senere blev biskop i Ribe.
I midten Mathias Anchersen (1682-1741), der også blev biskop i Ribe.
T.h. J. Joachim Anchersen (1721-1785), der var assessor i Højesteret.

Under epitafierne ses en sort ligsten over præstekonen Maren Nielsdatter Bøgvad,

der døde i 1639, 21 år gammel.
Læs mere i "Skt. Nikolaj kirke Kolding" s. 182 og 201 ff.


Christian Markdaner


På korets nordside ses et epitafium fra 1595. En engel holder et timeglas og en nedadvendt fakkel (dødssymboler).
Epitafiet er sat over en kun 14 måneder gammel dreng, lensmandens søn på Koldinghus.
Hans ligsten ses i våbenhuset.
Læs mere i "Skt. Nikolaj kirke Kolding" s. 178 og 197-98.

 

 


Familien Udsen


I våbenhuset hænger et epitafium fra ca. 1650. Her ses rådmand og købmand Peder Udsen, hans kone Dorthe Povelsdatter og deres 11 børn, hvoraf kun de fire er i live.
Resten er malet i den alder, de havde, da de døde!
Arkitekt Utzon (Operahuset i Sydney) er efterkommer af Peder Udsen og Dorthe Povelsdatter.
Læs mere i "Skt. Nikolaj kirke Kolding" s. 192-93.

 


Detalje fra ligsten over


"Fordum borger og bager Erich Hansen (1657-1707) og hustru Maren Pedersdatter Aaboe (1661-1730).

 

 


Jens Søffrensøn


var først rektor i Kolding, blev så kapellan
og senere sognepræst og provst. Han døde 21. februar 1612.
Her er han afbildet i anledning af sin 50-års fødselsdag (1597).
Læs mere om ham i "Skt. Nikolaj kirke Kolding"
s. 196-97.

 

 


Roeds og Riis' begravelse


ligger i kirkens nordvestlige hjørne og rummer fem kister.
Roed var kancelliråd, Riis var borgmester. Deres koner var søstre.
Den femte kiste rummer en plejedatter, jomfru Augustine Margrethe Bech.
Læs mere om dem i
"Skt. Nikolaj kirke Kolding" s. 210-13.

 


Kornskriveren


på Koldinghus, Tyge Nielsøn, døde i 1607.
Hans kone, Maren Pedersdatter, døde i 1594.
I god tid før deres død blev de sammen med deres
børn malet til epitafiet her.
De knæler ved Jesu kors og er klædt i renæssancens dragt med pibekraver.
Læs mere om dem i "Skt. Nikolaj kirke Kolding" s. 195-96.