Under den sidste del af 2. Verdenskrig

var det danske politi fjernet og erstattet af et vagtværn, der havde til huse i rådhuset - tæt ved Nicolai kirkes kor. I februar 1945 blev vagtværnets bil sprængt, og 19. marts 1945 ødelagdes de tre midterste ruder i kirkens kor ved flere bombesprængninger.

Der blev samlet penge sammen fra byrådet, private og menigheden, så man kunne bestille nye malede ruder hos professor Kræsten Iversen, der arbejdede på dem i fem år.

I 1950 blev de indviet i forbindelse med en storstilet 700-års festlighed for Sankt Nicolai kirke.

 

Rudernes motiver:

1:
Syndens 
Vindue 

2:
Dåbens

Vindue

3:
Den tronende Kristus

4:
Nadverens
Vindue

5:
Dødens Vindue:


Nedenfor beskrives først vindue 1 og 5: syndens og dødens vinduer.
Derefter beskrives vindue 2 og 4: dåbens og nadverens vinduer. Her er det kirkens sakramenter, der sættes op mod synden og døden.

Midtervinduet fremstiller den opstandne Kristus som den absolutte forudsætning for alt liv i kirken. Skjult bag altertavlen skildres Jakobs drøm og nedenunder Moses ved Det røde Hav.


1. Syndens vindue

1. Bortvisning fra haven.
2. Paradisets have.
3. Dansen om guldkalven.

 Menneskelivet er her set under syndens fortegn. Det centrale billede viser Adam og Eva i den frodige   Edens have, da   Adam spiser af detforbudte træs frugt. Uskylden er hørt op.

 Øverst driver engelen med flammesværd Adam og Eva bort fra Edens have.

 Nederst ses dansen om guldkalven.

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Dødens vindue

1. Lots hustru.
2. Den døde Abel, Kain flygter.
3. Dødens heste.

På midterbilledet ses Evas jammer og Adams forstenede sorg både over den døde søn og over den anden søns ugerning. Kain vender sig bort og flygter.

Øverst flygter Lot og hans hustru og døtre fra Sodomas flammer. Da hustruen trodser forbudet mod at vende sig og se tilbage, forvandles hun til en stenstøtte.

Nederst ses tre af de fire ryttere, der skildres i "Johannes' åbenbaring" kap. 6. Den ene rytter er krigen, udrustet som kriger. Den anden er døden i et skelets skikkelse. Den tredje bærer en vægt, og er sandsynligvis dommen.


2. Dåbsvindue

1. Noas ark.
2. Jesu dåb.
3. Jesus velsigner børnene

På midterbilledet vises Jesu dåb af Johannes Døberen ved Jordanfloden. Helligåndsduen svæver oven over Jesus.

 På billedet derover stiger Noa sammen med dyrene ud af arken. Fra gammel tid opfattes Noas frelse   gennem vandet som et forbillede på frelsen gennem dåbens vand. Arken er også kirkens skib.

 På nederste billede kommer mødrene med deres børn for at Jesus skal velsigne dem.

 

 

 

 

 

 


4. Nadverens vindue

1. Isaks ofring.
2. Den hellige nadver.
3. Melkizedek bringer vin og brød til Abraham.

Det centrale felt er en fremstilling af nadverens indstiftelse. Øverst for bordenden sidder Jesus, og disciplene har plads på begge sider af ham ved langbordet. Nederst til højre vender Judas ryggen til fællesskabet.

Det øverste billede skildrer Isaks ofring, der afværges af en engel. Til venstre ses den - her violette - vædder, der ofres i Isaks sted.

På nederste billede bringes brød og druer til Abraham af "Salems konge Melkizedek, Gud den allerhøjestes præst". Han er forbillede på kongen og præsten Jesus Kristus, som bringer sin menighed brød og vin i nadverens sakramente.