Altertavlen er skåret i 1589 og opsat året efter.

Den enestående tavle blev skænket af lensmand på Koldinghus, Caspar Markdaner.

Altertavlens små malerier: venstre felt

Altertavlens små malerier: midterfelt

Altertavlens små malerier: højre felt

Se mere i bogen "Skt. Nikolaj kirke Kolding" s. 117.


Altertavlens venstre felt:


Jesus som forbillede:
Den gode hyrde, hvis hjerte modelleres af kvinde.
Rundt om maleriet dyderne:
Fidelitas: troskab
Pietas: fromhed
Benignitas: sagtmodighed
Caritas: kærlighed
Paupertas: fattigdom
Fortitudo: styrke
Humilitas: ydmyghed
Misericordia: barmhjertighed

 


Midterfeltfelt


Kristi opstandelse.
Tavlen skildrer Kristi sejr
over død, ondskab og
helvede i et trehovedet
uhyres skikkelse.

De små billeder, der
omkranser det store,
er skildringer fra Jesu
liv efter opstandelsen.


Højre felt


Kristi undere. Kristus med kobberslangen på stangen holder synderens hjerte op. Synderen ligger for Kristi fødder og rækker sin hånd med kalken op - hjulpet af en kvinde - troen (fides).
Hentyder til nadveren.

De små billeder, der omkranser det store, viser Jesus som undergører.

 

 

 


Antependiet


eller alterklædet er fra 1719. Det blev sammen med en messehagel skænket til slotskirken på Koldinghus af Fr. IV, hvis spejlmonogram ses på antependiet. I 1780 blev det udlånt til Kolding kirke og undgik derved branden på Koldinghus i 1808.