I 1870'erne var der i byrådet enighed om, at Kolding kirke trængte til "forskjønnelse og restauration". Men det kostede drøje kampe mellem Højre og Venstre, før et resultat forelå.

Maj 1885 blev arbejdet påbegyndt. Under murermester I.A. Hansens ledelse blev den gamle kalk banket af og væggene skalmuret. Den gamle mands- og kvindedør på syd- og nordsiden blev sløjfet. Denne første etape blev ledet af arkitekt Winstrup.

Da Winstrup blev syg, overlod han anden etape til arkitekt Ahlmann. Koret blev revet ned og bygget op i højde med taget. Seks høje vinduer fik blyindfattede farvede ruder.

 

 

 

Tårnet blev revet ned til 25 alen fra grundplan. Derpå blev det bygget op i 46 alens højde og forsynet med et ottekantet kobberspir på 30 alen og med en 9 alen lang fløjstang.

Tårnets højde i nutidsmål: 53,5 m.

Læs mere i bogen
"Skt. Nikolaj kirke Kolding" s. 80-85.