Kirken ca. 1587.
Braunius og Hogenbergs Prospekt 1587.
Udsnit af akvarel 1755.
Både Koldinghus og kirken er hvidkalkede.
Kirken set fra syd 1885.
Mandsdøren mellem vinduerne
blev sløjfet ved restaureringen 1885-86.
Kirken som den har set ud siden 1886

 

Sankt Nicolai er Koldings ældste kirke. Den er bygget ca. 1250. Af den oprindelige bygning er grundformen bevaret med kor, et bredt midterskib (1) og to smalle sideskibe.

(2): Sakristi

(3): Sydlige korsarm

Middelalderlig tilbygning. Tidligere kaldt "Sankt Anna Kapel". I middelalderen har der formodentlig stået et sankt Anna-alter her.
Læs mere i: "Skt. Nikolai Kirke" s. 30 (bogen kan erhverves ved henvendelse på kirkekontoret).

(4): Våbenhus/tårn

Tårnet er ikke oprindeligt, men formodentlig bygget til kirken i senmiddelalderen. På vej op i tårnet kan endnu ses rester af den oprindelige vestmur - fra før tårnet blev rejst. På billedet ses et højt tilmuret vindue anbragt i en kløverformet blændingsdekoration

(5): Nordlige korsarm

Opført 1575 af kong Frederik II og dronning Sophie som deres personlige andagtsrum. På den vestlige væg ses en sandstenstavle med de kongeliges
våbenskjold og indskrift på latin.

(6): Kapel

1933. Tegnet af arkitekt Ernst Petersen, Kolding.

(7): Dåbsventeværelse og organistrum

1958. Tegnet af arkitekt Helge Holm, Kolding.
Organistrummet ligger på 1. sal. Restaureret i 2000.