Kirkebladet udkommer fire gange om året: februar, maj, august og november.

Bladene er naturligvis at finde i kirken som det første sted - det sker for novemberudgavens vedkommende den sidste søndag i oktober osv. Herefter deles bladene ud med hjælp fra kirkens frivillige og vil være at finde rundt om i byen frem til næste udgivelse.

I maj 2020 er situationen dog lidt anderledes, idet kirkebladet husstandsomdeles i hele sognet. Temaet er "Grænser", og du kan læse det her!

 

Årets første kirkeblad belyste "Ritualer" fra forskellige vinkler... Læs hele bladet her!

Det sidste kirkeblad i 2019 havde temaet "Helt alene", som dækker over mere end blot begrebet "ensomhed". Du kan finde det lige her:

 

August-udgaven have temaet "Dannelse". Læs det her: