Fødslen registreres automatisk i barnets bopælssogn.

Hvis I, barnets forældre, ikke er gift, skal I huske at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk, for at fastslå faderskabet. Dette skal gøres senest 14 dage efter fødslen, for at vi kan registrere det i sognet. Hvis ikke vi har fået erklæringen i tide, sender vi sagen videre til Familieretshuset. 

I kan finde mere information om registrering af fødsel og anmeldelse af faderskab på Kirkeministeriets borgerportalwww.familiestyrelsen.dk og på www.personregistrering.dk

Fra www.borger.dk kan I sende omsorgs- og ansvarserklæringen. Hvis I ikke har NemID, kan I udskrive en blanket og aflevere på kirkekontoret.