Dødsfald

Du finder oplysning om anmeldelse af dødsfald og begravelse på Kirkeministeriets borgerportal og på www.personregistrering.dk.
 

Begravelse / bisættelse

Anmodning om begravelse / ligbrænding sker digitalt via www.borger.dk, hvor pårørende med NemId selv sender anmodningen eller giver fuldmagt hertil til bedemand.
Dødsfaldet skal anmeldes til kordegnekontoret. Normalt kontakter de efterladte en bedemand, der i så fald påtager sig at ordne alt praktisk vedrørende begravelsen/ bisættelsen, herunder at træffe de nødvendige aftaler med kirkegården, kordegnekontoret og den præst, der eventuelt skal medvirke. Når de nødvendige aftaler er truffet, mødes de pårørende med præsten til en samtale. 
 
Ved begravelsen / bisættelsen synges efter Den Danske Salmebog eller tillæg hertil.
De efterladte kan selv vælge, om handlingen skal foregå fra kirken eller fra et af kapellerne på byens kirkegårde. Var afdøde udmeldt af folkekirken, tages det normalt som udtryk for et ønske om, at der ikke skal medvirke en præst.
 
Man er i øvrigt velkommen til at kontakte kordegnen eller en af sognets præster for yderligere vejledning.