Attester

Attester rekvireres ved personlig henvendelse til dit nærmeste kirkekontor.
Her fremvises gyldigt billed-id for udlevering af attest.

Attester kan også bestilles på www.personregistrering.dk eller www.borger.dk ved brug af NemID, og attesten vil så blive sendt til din folkeregisteradresse (kun i Danmark).

Fødselsattester for folk født i Sønderjylland bestilles ved Borgerservice i fødekommune.


Navneændring

Navneændringer behandles i dit bopælssogn.

For borgere født i Sønderjylland i fødselsregistreringskommunen.

www.personregistrering.dk kan du finde oplysninger om navneændring. Du kan søge navneændring digitalt via www.borger.dk. Hvis du ikke har NemID, kan du udskrive en blanket og aflevere på kirkekontoret. Forinden skal du så have betalt gebyr i banken (ikke netbank) eller på posthuset.

www.ankestyrelsen.dk kan du finde oplysinger om navneloven og lister over godkendte pige- og drengefornavne og liste over frie efternavne.

Ændring af medlemsskab

Indmeldelse i folkekirken sker ved dåben.
 
Optagelse/genoptagelse i folkekirken kan ske ved henvendelse til kirkekontoret eller direkte til kirkebogsførende sognepræst Martin Rønkilde, tlf. 61 20 30 39, e-mail mrd@km.dk.
 
Udmeldelse af folkekirken sker ved personlig eller skriftlig henvendelse til bopælssognet.
 
Ved udmeldelse fraskriver du dig retten til at få foretaget kirkelige handlinger i folkekirken.